Tag Archives: притчи

Притчи

ЗА ПРИРОДАТА НА ЧОВЕКА
Веднъж един от учениците на Буда седял под едно дърво и медитирал. Към него се приближил човек, който искал да му се подиграва. Заел същата поза като Буда и попитал ученика:
– Погледни ме, на кого ти приличам?
– На Буда – отвърнал ученикът.
– А знаеш ли ти на какво ми приличаш – ти ми приличаш на купчина отпадъци – отвърнал подигравчията.
Ученикът ни най-малко не се смутил. Той продължавал да се усмихва спокойно. Разсърден и смутен, човекът попитал:
– Е какво, май не успях да те разгневя?
Монахът отвърнал:
– Този, който е осъзнал природата на Буда, я вижда навсякъде, във всекиго и във всичко. Този, който вижда себе си като купчина отпадъци, вижда и всичко останало като купчина отпадъци.

 

АВТОРСТВО
Един будистки майстор прочел на учениците си прекрасен текст, който трогнал всички. Учениците веднага полюбопитствали:
– Кой е написал това?
– Ако ви кажа, че го е написал Буда, вие ще благоговеете пред текста, ще слагата цветя пред тази книга всяка сутрин, ще й се кланяте и ще я учите наизуст. Ако ви кажа, че текстът е написан от патриарх, вие отново ще изпитате почтение, но едва ли ще се прекланяте така, както ако текстът е писан от самия Буда. Но ако ви кажа, че го е писал прост монах, вие ще се смутите. И ако научите, че го е написал нашият готвач, сигурно ще съжалите, че сте го харесали и дори ще му се присмеете.

 

Решихме да продължим традицията на Най-известните дао притчи и Най-известните дзен притчи с тази чудесна книга, която ще бъде по книжарниците след около седмица и половина: Най-известните причти за Буда.

Вашият коментар

Filed under Uncategorized